Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Balatonföldvári hegyi kápolna és az állomás melletti templom története

 

Balatonföldvár-fürdőtelepet a Széchenyi nemzetség 1896-ban gróf Széchenyi Viktor Balatonföldvár nevű pusztáján, Spur István kultúrmérnök irányítása mellett létesítette. A grófok villáik közelében, a Stefáni sánc északi oldalára a telepítés első éveiben kápolnát építette. A kápolnában csak a nyári hónapokban voltak szentmisék, amíg a grófi tulajdonosok nyaraltak. Balatonföldvár egyházilag és közigazgatásilag Kőröshegyhez tartozott. A kőröshegyi plébános egyedül öt községben látta el az Isten-szolgálatot. Amint nőtt a fürdőtelep, szaporodtak az állandó lakosok és nyaralók, nőttek a lelki igények is. Balatonföldvár lelki ellátását dr. Pados Gábor kőröshegyi plébános úr akarta megoldani. Egy kápláni állást szervezett. 1934-ben kapta a plébánia első káplánját Takáts Károly személyében, aki megkezdte Balatonföldváron és a plébánia többi falujában a minden vasárnapi misézést, egész éven át. Mivel Balatonföldvár gróf gazdái eladósodtak, villáik mások tulajdonába kerültek, megkezdődött Balatonföldvár nagyarányú terjeszkedése keletre, a Szántódi síkság irányába. Takáts Károly káplán a harmincas években az itt nyaraló vezetőkkel egyetértésben elindította a templomépítési munkát. Balatonföldvár legközelebbi helyén, az állomás mellett ingyen kapott telket a Fürdő Rt. tulajdonosaitól, Török gróftól, Bottlik bárótól. Gróf Széchenyi Emilné viszont meg akarta akadályozni a templomépítést és elhelyeztette a káplánt. Ez az akció azonban a templom építését csak késleltetni tudta, mert másfél év alatt elkészültek a tervek, a villa tulajdonosok sok anyagot, s a pénz nagy részét megajánlották. Így kerülhetett sor 1936. augusztus 15-én a templom helyének ünnepélyes megjelölésére hatalmas fakereszttel, amelyet a kápolnától vállukon hoztak a templomépítés civil apostolai: dr. Vargha Gyula legfőbb számvevőszéki elnök, dr. Krüger Aladár ügyvéd, országgyűlési képviselő, dr. Olgyay István a Postatakarék igazgatója. Nem lehet elhallgatni Kovács Géza nagylelkű adakozó nevét, aki mint a Nasici Rt. igazgatója, az épületfát adta é Schmidt Richárd 5.000,- pengős adományával került az adakozók élére.

 

Vajai József plébános idejébe 1941. augusztus 15-én megtörtént az első kapavágás. Még ebben az évben 4 méter magasra húzták Irsi László műépítész kisebbített tervei alapján épülő templom falait. A templom 1942-ben tető alá került. 1942. augusztus 15-én helyezte el dr. Czapik Gyula veszprémi püspök a zárókövet. 1943-ban már az üres, vakolatlan falak között tartottak tábori misét. 1944 telén indul mozgalom a templom környékének feltöltésére. A háborús viszonyok közepette is sikerült a földet részben odahordani, részben a kikötő homokjából odanyomatni a vasúti sínek alatt. 1944 nyarán visszakerült Takáts Károly, a kápolnából átépítette az ádándi Satzger családtól adományozott értékes szalon-orgonát, amisajnos a háború áldozata lett. csak a templom teteje, a színes ablakok egy része, valamint a falak maradtak meg a háború után. Nagylelkű adakozók jóságából elkészültek a tölgyfa-ajtók, a két oltár. Kunz Richárd adományából tudtuk az egész templomot műkőlapokból lerakni, padokat, keresztutat, a harmóniumot a budapesti Szieszta szanatórium kápolnájából dr. Szabó Imre püspök úr hozzájárulásával Takáts Károly plébános úr szerezte. A szentély ablakait Szappanyos Béla zamárdi születésű szobrászművész, a Mátyás templom káplánja tervei alapján, Kondor Béla készítette. A szembenéző kovácsoltvas oltár Farkas Ferenc képzőművész remeke. Szent Tádé szobra Búza Barna díjnyertes műve. A templom építés, berendezése, ISten-szolgálat ellátása terén elévülhetetlen érdemeket szereztek: a Bem, Jordanits, dr. Korompay,dr. Kakuk, Kövesdy és Schilhán családok.

 

A helyben lakók, pihenésre vágyók ezreinek hite, Isten-szeretete és áldozata, munkája építette és tartja fenn ezt a környezetében páratlan szépségű Isten-házát – a Balaton egyik büszkeségét –, hogy az elfáradtak benne Istentől erőt merítsenek.

 

A templom jelene

 

1991-ben új plébános kaptunk Kiss Iván személyében. Azonnal megindította a helyreállítási munkálatokat. 40 év nem múlt el nyomtalanul. 1992 Pünkösdjén szentelték fel az új harangokat. A kicsi a Vogel család ajándéka, a nagyot a hívők és az önkormányzat adták össze. A harangtorony új lépcsője az önkormányzatnak köszönhető. Sokat segítenek. 1992 őszén megjavították a tetőzetet és új esőcsatornák születtek. Most a templombelső van soron. fel kell törni az aljaztbetont, szigetelni kell a falakat 1 méter magasan, festetni és majd esetleg lelapoztatni. Isten segítségétől és a hívek adományaitól függ, hogy mikorra lesz készen.

Isten óvd és áld meg templomodat és mindazokat, akik szívükön viselik szépségét és további sorsát.

1993 karácsonyára készen lesz az új orgona is.

 

(Jelen leírás a templom főbejáratánál lévő kis előtérből lett véve. Ezért nem teljesen hitelesen adja vissza a jelenlegi állapotokat, hiszen valóban ezekből már több minden elkészült, megvalósult. További tervek pedig még mindig is vannak Isten házának rendbetételére, megőrzésére.)